Библиотека

А . С . Панарин ДЕЗЕРТЕРСТВО ЕЛИТА У ЕПОСИ КАТАСТРОФА

16 10 2013

Глобално отворено друштво схвата се као социјал-дарвинистичка средина, у којој са све мање препрека ресурси и територије прелазе из руку мање умешних и прилагођених, у којима су се нашле вољом историјске случајности, у руке прилагођенијих и достојних. Ако је на основу тог истог принципа прилагођенија номенклатура отела национално богатство од н

О. Павле Флоренски КУЛТ, РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА

11 07 2013

Па ипак, однос људских делатности може се замислити и тако да се као примарна признаје привреда, економија, а не поглед на свет, при чему ова потоња делатност тада представља само накнадно оправдавање привредног поретка са његовим оруђима и оружјима, као и привредних и других друштвених односа који проистичу из тог поретка, док је култ њено накнадно посве

Др Арчибалд Рајс ЧУЈТЕ СРБИ!

17 09 2013

Нећу сакрити од вас ништа битно од онога што сам видео, јер прави пријатељ није онај који вам ласка, већ онај који вам каже истину, целу истину. Међутим, нећете имати то огледало у рукама док сам ја у животу. Наћи ћете га у мојим списима и чинићете с њим што год будете хтели. Или ћете га прочитати, замислити се над његовим садржајем и из тога извући корист, или ћете га,

О. Георгије Флоровски ТАМА НОЋИ

16 10 2013

"Зло је међу нама". Како је, у свету кога је створио Бог и чије је законе и услове живота установила божанска мудрост и доброта, могуће присуство зла? За зло је тачно да се противи Богу. Оно квари Његову творевину и одбацује Његове одлуке. Зло је то које није створио Бог. И док Божанство установљава разлоге за све што постоји и Свевишњи сам успоставља "довољне разл

Ф.М. Достојевски ВЕЛИКИ ИНКВИЗИТОР

23 10 2013

Одломак из романа БРАЋА КАРАМАЗОВИ: ...„Страшни и мудри дух, дух самоуништења и непостојања, — наставља старац, — велики дух говорио je c тобом y пустињи, a нама je саопштено y књигама као да je он тебе „кушао". Je ли тако било? И je ли ce могло казати шта било истинитије од онога што ти je он објавио y три питања, и што си ти одбацио, a што je y књигама названо „

By Nebojsa Tomic